Villkor kurser

Anmälningsvillkor
Vid anmälan debiteras du en anmälningsavgift på 280 kr. Anmälningsavgiften återbetalas ej om du återtar din anmälan. Denna avgift tar vi ut för våra administrativa kostnader.

Kursstart och kallelse
Innan kursen startar får du alltid en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Kursavgiften betalas 2 veckor innan kursstart. Inkommer betalning senare än 2 veckor innan kursstart kan vi ej garantera dig en plats på den tid som du bokat. Vi kan då erbjuda dig ledig kurs på en annan tid.

En anmälan till kurs är bindande
Om du återtar anmälan senare än 1 vecka före kursstart debiteras en avgift som kan uppgå till högst halva kursavgiften.

Återtagande av anmälan efter kursstart
Om du avbryter ditt deltagande i kursen när den har startat är du skyldig att erlägga full kursavgift.
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften. Vi kan då erbjuda dig en kurstid vid ett senare tillfälle.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Du har då rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela kursavgiften. Detsamma gäller om tidpunkten för sammankomsterna ändras, på grund av Möbelverkstans åtgärd, på ett för dig väsentligt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn och adress. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information från oss, skicka ett e-post meddelande så tar vi bort dig.

Övrigt
Litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår inte i kursavgiften och tillkommer. En lektionstimme omfattar 45 minuter om inget annat anges.