Möbelrestaurering

Åtgärda möbeln eller föremålet för eftervärden utan att möbeln eller föremålet sjunker i antikvärde. Inga förändringar i material eller utseende. Här gäller det att göra så liten åverkan på föremålet som det bara är möjligt. Här används gamla arbetstekniker och materialval. Här gäller det att bevara det kulturhistoriska värdet.