Bilder – Före och Efter

Stolar

Här har vi skrapat bort flera lager färg från stolarna. Målade i gustaviansk grå färg samt tapetserats.

Färdiga varor 002 (Small) Färdiga varor 018 (Small)